વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે ચાલો આપણે સૌ સાથે મળી પર્યાવરણનું જતન કરવા માટે સંકલ્પબદ્ધ બનીએ

WorldEnvironmentDay

BJP | BJP Gujarat,  WorldEnvironmentDay

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે ચાલો આપણે સૌ સાથે મળી પર્યાવરણનું જતન કરવા માટે સંકલ્પબદ્ધ બનીએ
#WorldEnvironmentDay

વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ નિમિત્તે ચાલો આપણે સૌ સાથે મળી પર્યાવરણનું જતન કરવા માટે સંકલ્પબદ્ધ બનીએ #WorldEnvironmentDay

Let's Connect

sm2p0