World Health Organization (WHO) અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલ " યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ : સૌને માટે, દરેક જગ્યાએ" થીમને હું આવકારું છું. સૌને માટે સારા સ્વાસ્થ્ય ની શોધમાંથી પ્રેરણા દ્વારા અમે નિર્માણ કર્યું - આયુષ્યમાન ભારત, વિશ્વ ની સૌથી મોટી આરોગ્ય સેવા યોજના : શ્રી Narendra Modi

FitIndia, WorldHealthDay

World Health Organization (WHO) અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલ " યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ : સૌને માટે, દરેક જગ્યાએ" થીમને હું આવકારું છું. સૌને માટે સારા સ્વાસ્થ્ય ની શોધમાંથી પ્રેરણા દ્વારા અમે નિર્માણ કર્યું - આયુષ્યમાન ભારત, વિશ્વ ની સૌથી મોટી આરોગ્ય સેવા યોજના : શ્રી Narendra Modi #FitIndia #WorldHealthDay

World Health Organization (WHO) અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલ " યુનિવર્સલ હેલ્થ કવરેજ : સૌને માટે, દરેક જગ્યાએ" થીમને હું આવકારું છું. સૌને માટે સારા સ્વાસ્થ્ય ની શોધમાંથી પ્રેરણા દ્વારા અમે નિર્માણ કર્યું - આયુષ્યમાન ભારત, વિશ્વ ની સૌથી મોટી આરોગ્ય સેવા યોજના : શ્રી Narendra Modi #FitIndia #WorldHealthDay

Let's Connect

sm2p0