રૂપાણી સરકારે અમદાવાદમાં કોરોનાને કાબુમાં લાવવા અમલી બનાવેલા કોવિડ મેનેજમેન્ટ મોડેલને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO) એ બિરદાવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારે અમદાવાદમાં કોરોનાને કાબુમાં લાવવા અમલી બનાવેલા કોવિડ મેનેજમેન્ટ મોડેલને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO) એ બિરદાવ્યું.

રૂપાણી સરકારે અમદાવાદમાં કોરોનાને કાબુમાં લાવવા અમલી બનાવેલા કોવિડ મેનેજમેન્ટ મોડેલને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન (WHO) એ બિરદાવ્યું.

Let's Connect

sm2p0