અભિયાન અંતર્ગત ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-અ વોર્ડમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને માસ્કનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

WearFaceCoverStaySafe

BJP | BJP Gujarat,  WearFaceCoverStaySafe

#WearFaceCoverStaySafe અભિયાન અંતર્ગત ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-અ વોર્ડમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને માસ્કનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#WearFaceCoverStaySafe અભિયાન અંતર્ગત ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના વડવા-અ વોર્ડમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને માસ્કનું વિતરણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ તેમજ ભાવનગર (પશ્ચિમ) વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

Let's Connect

sm2p0