ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

VijaySankalp

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#VijaySankalp

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #VijaySankalp

Let's Connect

sm2p0