ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા

VijaySankalp

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા
#VijaySankalp

ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે સંકલ્પ લેતા પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા #VijaySankalp

Let's Connect

sm2p0