ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત યુનિવર્સીટી અને UNICEF દ્વારા આયોજીત "Children Innovation Festival" અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Bhupendrasinh Chudasama તથા શ્રી Vibhavari Dave પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત યુનિવર્સીટી અને UNICEF દ્વારા આયોજીત "Children Innovation Festival" અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Bhupendrasinh Chudasama તથા શ્રી Vibhavari Dave પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત યુનિવર્સીટી અને UNICEF દ્વારા આયોજીત "Children Innovation Festival" અભિવાદન સમારોહ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Bhupendrasinh Chudasama તથા શ્રી Vibhavari Dave પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0