વડોદરા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ના વરદ્દ હસ્તે તથા વિધાનસભા અધ્યક્ષ શ્રી Rajendra Trivedi ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભારતરત્ન અટલ બિહારી વાજપેયી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પોલીસી રીસર્ચ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝનું નામાભિકરણ અને લોકાર્પણ કરાયું.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી Ranjan Bhatt ,પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વડોદરા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ના વરદ્દ હસ્તે તથા વિધાનસભા અધ્યક્ષ શ્રી Rajendra Trivedi ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભારતરત્ન અટલ બિહારી વાજપેયી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પોલીસી રીસર્ચ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝનું નામાભિકરણ અને લોકાર્પણ કરાયું.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી Ranjan Bhatt ,પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

વડોદરા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ના વરદ્દ હસ્તે તથા વિધાનસભા અધ્યક્ષ શ્રી Rajendra Trivedi ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભારતરત્ન અટલ બિહારી વાજપેયી ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પોલીસી રીસર્ચ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટડીઝનું નામાભિકરણ અને લોકાર્પણ કરાયું.આ પ્રસંગે મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, સાંસદ શ્રી Ranjan Bhatt ,પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ભાર્ગવભાઇ ભટ્ટ સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

Let's Connect

sm2p0