વડોદરા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા વિધાનસભા અધ્યક્ષ શ્રી Rajendra Trivediની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સુશાસન દિવસ નિમિતે કિસાન સંમેલન યોજાયું.આ સંમેલનમાં મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, શ્રી Ishwarsinh Patel તથા સાંસદ શ્રી Ranjan Bhatt સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

GoodGovernanceDay

BJP | BJP Gujarat,  GoodGovernanceDay

વડોદરા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા વિધાનસભા અધ્યક્ષ શ્રી Rajendra Trivediની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સુશાસન દિવસ નિમિતે કિસાન સંમેલન યોજાયું.આ સંમેલનમાં મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, શ્રી Ishwarsinh Patel તથા સાંસદ શ્રી Ranjan Bhatt સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #GoodGovernanceDay

વડોદરા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani તથા વિધાનસભા અધ્યક્ષ શ્રી Rajendra Trivediની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં સુશાસન દિવસ નિમિતે કિસાન સંમેલન યોજાયું.આ સંમેલનમાં મંત્રી શ્રી યોગેશભાઈ પટેલ, શ્રી Ishwarsinh Patel તથા સાંસદ શ્રી Ranjan Bhatt સહિતના હોદેદારો-આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #GoodGovernanceDay

Let's Connect

sm2p0