માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniના વરદ્દ હસ્તે તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2020 નો ઉદ્દઘાટન સમારંભ અમદાવાદ ખાતે સવારે 8:00 કલાકે યોજાશે નિહાળો લાઈવ : BJP Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniના વરદ્દ હસ્તે તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2020 નો ઉદ્દઘાટન સમારંભ અમદાવાદ ખાતે સવારે 8:00 કલાકે યોજાશે

નિહાળો લાઈવ :

BJP Gujarat
Twitter.com/BJP4Gujarat
Youtube.com/BJP4Gujarat

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniના વરદ્દ હસ્તે તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2020 નો ઉદ્દઘાટન સમારંભ અમદાવાદ ખાતે સવારે 8:00 કલાકે યોજાશે નિહાળો લાઈવ : BJP Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0