રાજકોટ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 'વાંચે ગુજરાત' અભિયાન અંતર્ગત આયોજિત 'સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર અને લિટરેચર ફેસ્ટિવલ'નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya અને સામાજિક ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 'વાંચે ગુજરાત' અભિયાન અંતર્ગત આયોજિત 'સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર અને લિટરેચર ફેસ્ટિવલ'નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya અને સામાજિક ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

રાજકોટ ખાતે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 'વાંચે ગુજરાત' અભિયાન અંતર્ગત આયોજિત 'સૌરાષ્ટ્ર બુક ફેર અને લિટરેચર ફેસ્ટિવલ'નો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી Mohanbhai kundariya અને સામાજિક ક્ષેત્રના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0