ઉંઝા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની ઉપસ્થિતિમાં "માં ઉમિયા લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ" મહોત્સવનો ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા, મંત્રી શ્રી Bhupendrasinh Chudasama, મંત્રી શ્રી Saurabh Patel, શ્રી Kaushik Patel, શ્રી Vibhavari Dave, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ તથા આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ઉંઝા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની ઉપસ્થિતિમાં "માં ઉમિયા લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ" મહોત્સવનો ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા, મંત્રી શ્રી Bhupendrasinh Chudasama, મંત્રી શ્રી Saurabh Patel, શ્રી Kaushik Patel, શ્રી Vibhavari Dave, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ તથા આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

ઉંઝા ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિ તથા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghaniની ઉપસ્થિતિમાં "માં ઉમિયા લક્ષચંડી મહાયજ્ઞ" મહોત્સવનો ઉદ્ઘાટન કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલા, મંત્રી શ્રી Bhupendrasinh Chudasama, મંત્રી શ્રી Saurabh Patel, શ્રી Kaushik Patel, શ્રી Vibhavari Dave, પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ તથા આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0