ખંભાત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જનવિકાસ ઝુંબેશ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને સરકારી લાભોનો વિતરણ સમારોહ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Jaydrathsinhji Parmar તથા સાંસદ શ્રી Miteshbhai Patel, Bakabhai - BJP સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિતિ રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ખંભાત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જનવિકાસ ઝુંબેશ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને સરકારી લાભોનો વિતરણ સમારોહ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Jaydrathsinhji Parmar તથા સાંસદ શ્રી Miteshbhai Patel, Bakabhai - BJP સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિતિ રહ્યા.

ખંભાત ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં જનવિકાસ ઝુંબેશ કાર્યક્રમ અંતર્ગત લાભાર્થીઓને સરકારી લાભોનો વિતરણ સમારોહ કાર્યક્રમ યોજાયો. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Jaydrathsinhji Parmar તથા સાંસદ શ્રી Miteshbhai Patel, Bakabhai - BJP સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિતિ રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0