હિંમતનગર ખાતે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ યુવાસંઘ અને મહિલાસંઘ દ્વારા આયોજિત "પંચમ" યુવા ઓલિમ્પિયાડનું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Ishwarsinh Patel, સાંસદ શ્રી Dipsinh Rathod તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ -આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

હિંમતનગર ખાતે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ યુવાસંઘ અને મહિલાસંઘ દ્વારા આયોજિત "પંચમ" યુવા ઓલિમ્પિયાડનું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Ishwarsinh Patel, સાંસદ શ્રી Dipsinh Rathod તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ -આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

હિંમતનગર ખાતે શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર સમાજ યુવાસંઘ અને મહિલાસંઘ દ્વારા આયોજિત "પંચમ" યુવા ઓલિમ્પિયાડનું ઉદ્ઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Ishwarsinh Patel, સાંસદ શ્રી Dipsinh Rathod તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ -આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0