મોઢેરા સૂર્યમંદિર ખાતે દ્વિદિવસીય ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી Ishwarsinh Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોઢેરા સૂર્યમંદિર ખાતે દ્વિદિવસીય ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી Ishwarsinh Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

મોઢેરા સૂર્યમંદિર ખાતે દ્વિદિવસીય ઉત્તરાર્ધ ઉત્સવનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. આ પ્રસંગે માન. મંત્રી શ્રી Ishwarsinh Patel પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0