માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લો-ગાર્ડન ખાતે નવનિર્માણ પામેલ મોર્ડન હાઈજેનિક ફૂડ સ્ટ્રીટ - હેપ્પી સ્ટ્રીટ નો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ

HappyStreet

BJP | BJP Gujarat,  HappyStreet

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લો-ગાર્ડન ખાતે નવનિર્માણ પામેલ મોર્ડન હાઈજેનિક ફૂડ સ્ટ્રીટ - હેપ્પી સ્ટ્રીટ નો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ
#HappyStreet

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લો-ગાર્ડન ખાતે નવનિર્માણ પામેલ મોર્ડન હાઈજેનિક ફૂડ સ્ટ્રીટ - હેપ્પી સ્ટ્રીટ નો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ #HappyStreet

Let's Connect

sm2p0