માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે રાજ્યવ્યાપી ગુજરાત પોષણ અભિયાનનો શુભારંભ તેમજ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે રાજ્યવ્યાપી ગુજરાત પોષણ અભિયાનનો શુભારંભ તેમજ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં યોજાશે રાજ્યવ્યાપી ગુજરાત પોષણ અભિયાનનો શુભારંભ તેમજ વિકાસના વિવિધ કાર્યોનો લોકાર્પણ કાર્યક્રમ લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0