કાંકરીયા સ્થિત બાલવાટીકા- એમ્યુજમેન્ટ પાર્કમાં રાઈડ તુટવાની દુર્ઘટના બાબતે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કાંકરીયા સ્થિત બાલવાટીકા- એમ્યુજમેન્ટ પાર્કમાં રાઈડ તુટવાની દુર્ઘટના બાબતે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

કાંકરીયા સ્થિત બાલવાટીકા- એમ્યુજમેન્ટ પાર્કમાં રાઈડ તુટવાની દુર્ઘટના બાબતે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Let's Connect

sm2p0