પૂર્વ વિદેશ મંત્રી શ્રી સુષ્મા સ્વરાજના દુ:ખદ અવસાન પર પ્રેસ મીડિયાને પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પૂર્વ વિદેશ મંત્રી શ્રી સુષ્મા સ્વરાજના દુ:ખદ અવસાન પર પ્રેસ મીડિયાને પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

પૂર્વ વિદેશ મંત્રી શ્રી સુષ્મા સ્વરાજના દુ:ખદ અવસાન પર પ્રેસ મીડિયાને પ્રતિક્રિયા આપતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Let's Connect

sm2p0