આસામ રાયફલ સિવિક એક્શન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત નેશનલ ઇન્ટરએક્ટીવ ટૂરમાં નોર્થ ઇસ્ટથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આસામ રાયફલ સિવિક એક્શન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત નેશનલ ઇન્ટરએક્ટીવ ટૂરમાં નોર્થ ઇસ્ટથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી.

આસામ રાયફલ સિવિક એક્શન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત નેશનલ ઇન્ટરએક્ટીવ ટૂરમાં નોર્થ ઇસ્ટથી આવેલા વિદ્યાર્થીઓએ ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની શુભેચ્છા મુલાકાત લીધી.

Let's Connect

sm2p0