વલસાડના ધરમપુર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ આશ્રમનો રજતજયંતિ મહોત્‍સવ યોજાયો. માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી એ આશ્રમની મુલાકાત લઇ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની વિરાટ પ્રતિમાનાં દર્શન કરી પૂજન અર્ચન કર્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

વલસાડના ધરમપુર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ આશ્રમનો રજતજયંતિ મહોત્‍સવ યોજાયો. માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી એ આશ્રમની મુલાકાત લઇ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની વિરાટ પ્રતિમાનાં દર્શન કરી પૂજન અર્ચન કર્યા.

વલસાડના ધરમપુર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર વિદ્યાપીઠ આશ્રમનો રજતજયંતિ મહોત્‍સવ યોજાયો. માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી એ આશ્રમની મુલાકાત લઇ શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીની વિરાટ પ્રતિમાનાં દર્શન કરી પૂજન અર્ચન કર્યા.

Let's Connect

sm2p0