અમદાવાદ ખાતે "ક્રિએટિવિટી ઇનોવેશન એન્ડ ટેક્નોલોજી ફોર સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયન ઈકોનોમી" પર આયોજિત નેશનલ કોન્ફરન્સ નું ઉદઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે "ક્રિએટિવિટી ઇનોવેશન એન્ડ ટેક્નોલોજી ફોર સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયન ઈકોનોમી" પર આયોજિત નેશનલ કોન્ફરન્સ નું ઉદઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

અમદાવાદ ખાતે "ક્રિએટિવિટી ઇનોવેશન એન્ડ ટેક્નોલોજી ફોર સસ્ટેનેબલ ગ્રોથ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયન ઈકોનોમી" પર આયોજિત નેશનલ કોન્ફરન્સ નું ઉદઘાટન કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0