નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમ કોઈના નાગરિક અધિકાર પર તરાપ નથી, પરંતુ મુસ્લિમ બહુલ રાષ્ટ્રના ત્રાહિત આપણા જ નાગરિક ભાઈ-બહેનોને ભારતની નાગરિકતા આપી સન્માન આપવાનું બીલ છે.પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનમાં નાગરિકોને ઝડપથી નાગરિકતા આપવાના કાર્યની રાજ્ય સરકારે શરુઆત કરી દીધી છે. માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમ કોઈના નાગરિક અધિકાર પર તરાપ નથી, પરંતુ મુસ્લિમ બહુલ રાષ્ટ્રના ત્રાહિત આપણા જ નાગરિક ભાઈ-બહેનોને ભારતની નાગરિકતા આપી સન્માન આપવાનું બીલ છે.પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનમાં નાગરિકોને ઝડપથી નાગરિકતા આપવાના કાર્યની રાજ્ય સરકારે શરુઆત કરી દીધી છે. માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

નાગરિકતા સંશોધન અધિનિયમ કોઈના નાગરિક અધિકાર પર તરાપ નથી, પરંતુ મુસ્લિમ બહુલ રાષ્ટ્રના ત્રાહિત આપણા જ નાગરિક ભાઈ-બહેનોને ભારતની નાગરિકતા આપી સન્માન આપવાનું બીલ છે.પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને અફઘાનિસ્તાનમાં નાગરિકોને ઝડપથી નાગરિકતા આપવાના કાર્યની રાજ્ય સરકારે શરુઆત કરી દીધી છે. માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

Let's Connect

sm2p0