ગાંધીનગર ખાતે ખાદ્ય ખોરાકના પ્રદર્શનનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે ખાદ્ય ખોરાકના પ્રદર્શનનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

ગાંધીનગર ખાતે ખાદ્ય ખોરાકના પ્રદર્શનનો શુભારંભ કરાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0