રાજ્યસભાની ત્રણેય બેઠકો જીતવા માટે ભાજપ પાસે પૂરતું સંખ્યાબળ છે. અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે ત્રણેય બેઠકો ભાજપ સરળતાથી અને સારી રીતે જીતશે : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યસભાની ત્રણેય બેઠકો જીતવા માટે ભાજપ પાસે પૂરતું સંખ્યાબળ છે.

અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે ત્રણેય બેઠકો ભાજપ સરળતાથી અને સારી રીતે જીતશે : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

રાજ્યસભાની ત્રણેય બેઠકો જીતવા માટે ભાજપ પાસે પૂરતું સંખ્યાબળ છે. અમને પૂર્ણ વિશ્વાસ છે ત્રણેય બેઠકો ભાજપ સરળતાથી અને સારી રીતે જીતશે : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0