રાહુલ ગાંધીના જુઠ્ઠાણાં સામે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani જી નો કરારો જવાબ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાહુલ ગાંધીના જુઠ્ઠાણાં સામે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani જી નો કરારો જવાબ.

રાહુલ ગાંધીના જુઠ્ઠાણાં સામે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani જી નો કરારો જવાબ.

Let's Connect

sm2p0