"ગુજરાત કેશલેસ પેમેન્ટ-ડિજિટલ બેન્કિંગમાં પણ દેશનું દિશાદર્શન કરશે." - શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ગુજરાત કેશલેસ પેમેન્ટ-ડિજિટલ બેન્કિંગમાં પણ દેશનું દિશાદર્શન કરશે." - શ્રી Vijay Rupani

"ગુજરાત કેશલેસ પેમેન્ટ-ડિજિટલ બેન્કિંગમાં પણ દેશનું દિશાદર્શન કરશે." - શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0