"જાહેર વહીવટમાં પારદર્શિતા આવે તે માટે ડિજિટલ ઇકોનોમીમાં સહભાગી થવા હું ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું." મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"જાહેર વહીવટમાં પારદર્શિતા આવે તે માટે ડિજિટલ ઇકોનોમીમાં સહભાગી થવા હું ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું." મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

"જાહેર વહીવટમાં પારદર્શિતા આવે તે માટે ડિજિટલ ઇકોનોમીમાં સહભાગી થવા હું ગુજરાતની જનતાને અપીલ કરું છું." મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0