"શહેરી-ગ્રામીણ, ખેડૂત-પાટીદાર, મધ્યમવર્ગ સહિત તમામ વર્ગ-સમુદાયના લોકોએ સમર્થન આપી ભાજપાના ઉમેદવારોને વિજયી બનાવ્યા છે" - Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"શહેરી-ગ્રામીણ, ખેડૂત-પાટીદાર, મધ્યમવર્ગ સહિત તમામ વર્ગ-સમુદાયના લોકોએ સમર્થન આપી ભાજપાના ઉમેદવારોને વિજયી બનાવ્યા છે" - Vijay Rupani

"શહેરી-ગ્રામીણ, ખેડૂત-પાટીદાર, મધ્યમવર્ગ સહિત તમામ વર્ગ-સમુદાયના લોકોએ સમર્થન આપી ભાજપાના ઉમેદવારોને વિજયી બનાવ્યા છે" - Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0