"ભાજપાને મળેલી જીત એ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લીધેલ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક અને નોટબંધીના નિર્ણય પર પ્રજાની મહોર છે." - Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ભાજપાને મળેલી જીત એ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લીધેલ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક અને નોટબંધીના નિર્ણય પર પ્રજાની મહોર છે." - Vijay Rupani

"ભાજપાને મળેલી જીત એ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ લીધેલ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક અને નોટબંધીના નિર્ણય પર પ્રજાની મહોર છે." - Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0