"ચૂંટણીના પરિણામો વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રત્યેના વિશ્વાસ અને નોટબંધીના નિર્ણયની સ્વીકૃતિ પરની મહોર છે": મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"ચૂંટણીના પરિણામો વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રત્યેના વિશ્વાસ અને નોટબંધીના નિર્ણયની સ્વીકૃતિ પરની મહોર છે": મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

"ચૂંટણીના પરિણામો વડાપ્રધાનશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રત્યેના વિશ્વાસ અને નોટબંધીના નિર્ણયની સ્વીકૃતિ પરની મહોર છે": મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0