"પ્રજાહિત માટે પ્રામાણિક શાસન વ્યવસ્થા આ સરકારનો એજન્ડા છે." -મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"પ્રજાહિત માટે પ્રામાણિક શાસન વ્યવસ્થા આ સરકારનો એજન્ડા છે."
-મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી Vijay Rupani

"પ્રજાહિત માટે પ્રામાણિક શાસન વ્યવસ્થા આ સરકારનો એજન્ડા છે." -મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0