ગુજરાતે હંમેશા દેશને દિશાદર્શન આપ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ બુથ સુધી સર્વવ્યાપી, સર્વસ્પર્શી સંગઠન બનાવીને એક મોડલ ઉભું કર્યું છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતે હંમેશા દેશને દિશાદર્શન આપ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ બુથ સુધી સર્વવ્યાપી, સર્વસ્પર્શી સંગઠન બનાવીને એક મોડલ ઉભું કર્યું છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

ગુજરાતે હંમેશા દેશને દિશાદર્શન આપ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓએ બુથ સુધી સર્વવ્યાપી, સર્વસ્પર્શી સંગઠન બનાવીને એક મોડલ ઉભું કર્યું છે. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0