ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એશિયન રેડિયોલોજી ફોરમની 73મી એન્યુઅલ કોન્ફરન્સ યોજાઈ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એશિયન રેડિયોલોજી ફોરમની 73મી એન્યુઅલ કોન્ફરન્સ યોજાઈ.

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં એશિયન રેડિયોલોજી ફોરમની 73મી એન્યુઅલ કોન્ફરન્સ યોજાઈ.

Let's Connect

sm2p0