અમદાવાદ ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીના વરદ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2020 નું ઉદ્ઘાટન. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja , શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી Ishwarsinh Patel, શ્રી Kaushik Patel , મેયર શ્રીમતી Bijal Patel, સાંસદ શ્રી કિરીટસિંહ સોલંકી, શ્રી એચ.એસ.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદ ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીના વરદ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2020 નું ઉદ્ઘાટન. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja , શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી Ishwarsinh Patel, શ્રી Kaushik Patel , મેયર શ્રીમતી Bijal Patel, સાંસદ શ્રી કિરીટસિંહ સોલંકી, શ્રી એચ.એસ.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે.

અમદાવાદ ખાતે મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજીના વરદ હસ્તે તથા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આંતરરાષ્ટ્રીય પતંગ મહોત્સવ 2020 નું ઉદ્ઘાટન. આ કાર્યક્રમમાં મંત્રી શ્રી Pradipsinh Jadeja , શ્રી વાસણભાઇ આહીર, શ્રી જવાહરભાઇ ચાવડા, શ્રી Ishwarsinh Patel, શ્રી Kaushik Patel , મેયર શ્રીમતી Bijal Patel, સાંસદ શ્રી કિરીટસિંહ સોલંકી, શ્રી એચ.એસ.પટેલ તથા ધારાસભ્યશ્રીઓ-આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે.

Let's Connect

sm2p0