માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani એ રાજકોટ ખાતે આયોજિત શસ્ત્ર પ્રદર્શન 2020 અને મશાલ પીટીનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani એ રાજકોટ ખાતે આયોજિત શસ્ત્ર પ્રદર્શન 2020 અને મશાલ પીટીનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani એ રાજકોટ ખાતે આયોજિત શસ્ત્ર પ્રદર્શન 2020 અને મશાલ પીટીનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો.

Let's Connect

sm2p0