ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "ધ પ્રાઇડ ઓફ ગુજરાત એવોર્ડ" કાર્યક્રમ યોજાયો. ન્યુઝ 18 ચેનલ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં સમાજના વિવિધ શ્રેષ્ઠીઓને માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ના વરદ હસ્તે એવોર્ડ આપી સન્માનીત કરવામાં આવ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "ધ પ્રાઇડ ઓફ ગુજરાત એવોર્ડ" કાર્યક્રમ યોજાયો. ન્યુઝ 18 ચેનલ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં સમાજના વિવિધ શ્રેષ્ઠીઓને માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ના વરદ હસ્તે એવોર્ડ આપી સન્માનીત કરવામાં આવ્યા.

ગાંધીનગર ખાતે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupaniની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં "ધ પ્રાઇડ ઓફ ગુજરાત એવોર્ડ" કાર્યક્રમ યોજાયો. ન્યુઝ 18 ચેનલ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં સમાજના વિવિધ શ્રેષ્ઠીઓને માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી ના વરદ હસ્તે એવોર્ડ આપી સન્માનીત કરવામાં આવ્યા.

Let's Connect

sm2p0