માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani આવતીકાલે બપોરે 12:15 કલાકે પ્રેસ કોન્ફરન્સ ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani આવતીકાલે બપોરે 12:15 કલાકે પ્રેસ કોન્ફરન્સ ને સંબોધશે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani આવતીકાલે બપોરે 12:15 કલાકે પ્રેસ કોન્ફરન્સ ને સંબોધશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0