જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગ જીલ્લાની ઉજ્જવલા યોજનાની લાભાર્થી મહિલાઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન તેમણે કહ્યું રમઝાન મહિનામાં તેઓ અલ્લાહ ને પ્રાર્થના કરશે કે વર્ષ ૨૦૧૯માં નરેન્દ્ર મોદીજી ની સરકાર ફરી ચુંટાઈ આવે.

UjjwalaKiBaatPMKeSath

જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગ જીલ્લાની ઉજ્જવલા યોજનાની લાભાર્થી મહિલાઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન તેમણે કહ્યું રમઝાન મહિનામાં તેઓ અલ્લાહ ને પ્રાર્થના કરશે કે વર્ષ ૨૦૧૯માં નરેન્દ્ર મોદીજી ની સરકાર ફરી ચુંટાઈ આવે.
#UjjwalaKiBaatPMKeSath

જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગ જીલ્લાની ઉજ્જવલા યોજનાની લાભાર્થી મહિલાઓ સાથેની વાતચીત દરમિયાન તેમણે કહ્યું રમઝાન મહિનામાં તેઓ અલ્લાહ ને પ્રાર્થના કરશે કે વર્ષ ૨૦૧૯માં નરેન્દ્ર મોદીજી ની સરકાર ફરી ચુંટાઈ આવે. #UjjwalaKiBaatPMKeSath

Let's Connect

sm2p0