સિધ્ધપુરનાં ધારાસભ્ય શ્રી ચંદનજી ઠાકોરનાં TRB જવાન સામેનાં બિભત્સ વાણી-વર્તન-વ્યવહાર એ અશોભનીય અને નિંદનીય છે અને તે કોરોના વોરીયર્સનું અપમાન છે. માનવતાનું અપમાન છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સિધ્ધપુરનાં ધારાસભ્ય શ્રી ચંદનજી ઠાકોરનાં TRB જવાન સામેનાં બિભત્સ વાણી-વર્તન-વ્યવહાર એ અશોભનીય અને નિંદનીય છે અને તે કોરોના વોરીયર્સનું અપમાન છે. માનવતાનું અપમાન છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

સિધ્ધપુરનાં ધારાસભ્ય શ્રી ચંદનજી ઠાકોરનાં TRB જવાન સામેનાં બિભત્સ વાણી-વર્તન-વ્યવહાર એ અશોભનીય અને નિંદનીય છે અને તે કોરોના વોરીયર્સનું અપમાન છે. માનવતાનું અપમાન છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

Let's Connect

sm2p0