Thank You India.!! 1 કરોડથી વધુ મિસ્ડ કોલ કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ને અભૂતપૂર્વ સમર્થન આપવા બદલ..

IndiaSupportsCAA

BJP | BJP Gujarat,  IndiaSupportsCAA

Thank You India.!!

1 કરોડથી વધુ મિસ્ડ કોલ કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ને અભૂતપૂર્વ સમર્થન આપવા બદલ..
#IndiaSupportsCAA

Thank You India.!! 1 કરોડથી વધુ મિસ્ડ કોલ કરી નાગરિકતા સંશોધન કાયદા (CAA) ને અભૂતપૂર્વ સમર્થન આપવા બદલ.. #IndiaSupportsCAA

Let's Connect

sm2p0