ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પ્રસંગે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે વૃક્ષારોપણ કરતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

SyamaPrasad4OneIndia

BJP | BJP Gujarat,  SyamaPrasad4OneIndia

ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પ્રસંગે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે વૃક્ષારોપણ કરતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#SyamaPrasad4OneIndia

ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પ્રસંગે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે વૃક્ષારોપણ કરતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #SyamaPrasad4OneIndia

Let's Connect

sm2p0