ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પ્રસંગે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે ડો. શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ

SyamaPrasad4OneIndia

BJP | BJP Gujarat,  SyamaPrasad4OneIndia

ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પ્રસંગે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે ડો. શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ
#SyamaPrasad4OneIndia

ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ પ્રસંગે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે ડો. શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલ #SyamaPrasad4OneIndia

Let's Connect

sm2p0