ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ ના અવસરે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે ડો. શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા

SyamaPrasad4OneIndia

BJP | BJP Gujarat,  SyamaPrasad4OneIndia

ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ ના અવસરે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે ડો. શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા
#SyamaPrasad4OneIndia

ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ની જન્મજયંતિ ના અવસરે પ્રદેશ કાર્યાલય શ્રી કમલમ ખાતે ડો. શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી ની પ્રતિમાને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા #SyamaPrasad4OneIndia

Let's Connect

sm2p0