કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં અફવાઓથી બચો. ઘરે જ રહો, સ્વસ્થ રહો.

StayHome, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  StayHome, IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં અફવાઓથી બચો. ઘરે જ રહો, સ્વસ્થ રહો.

#StayHome #IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં અફવાઓથી બચો. ઘરે જ રહો, સ્વસ્થ રહો. #StayHome #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0