કેવડિયા ખાતે પ્રાઇવેટ પાર્ટનશીપ દ્વારા નિર્માણ પામનાર સરદાર પટેલ સેન્ટર ફોર એમ્પાવરમેન્ટ અને લાઈવલીહુડના કાર્યનું ખાત-મુહૂર્ત કરતા કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી શ્રી એસ.જયશંકર. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી ગીતાબેન રાઠવા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

StatueOfUnity

BJP | BJP Gujarat,  StatueOfUnity

કેવડિયા ખાતે પ્રાઇવેટ પાર્ટનશીપ દ્વારા નિર્માણ પામનાર સરદાર પટેલ સેન્ટર ફોર એમ્પાવરમેન્ટ અને લાઈવલીહુડના કાર્યનું ખાત-મુહૂર્ત કરતા કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી શ્રી એસ.જયશંકર. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી ગીતાબેન રાઠવા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#StatueOfUnity

કેવડિયા ખાતે પ્રાઇવેટ પાર્ટનશીપ દ્વારા નિર્માણ પામનાર સરદાર પટેલ સેન્ટર ફોર એમ્પાવરમેન્ટ અને લાઈવલીહુડના કાર્યનું ખાત-મુહૂર્ત કરતા કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી શ્રી એસ.જયશંકર. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી ગીતાબેન રાઠવા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #StatueOfUnity

Let's Connect

sm2p0