પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ અને વંથલી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા સહિતના પ્રદેશ અને જિલ્લાના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

SorathWelcomesCRPatil

BJP | BJP Gujarat,  SorathWelcomesCRPatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ અને વંથલી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા સહિતના પ્રદેશ અને જિલ્લાના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#SorathWelcomesCRPatil

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ નું જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ અને વંથલી ખાતે ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ શ્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા અને સાંસદ શ્રી રાજેશભાઈ ચુડાસમા સહિતના પ્રદેશ અને જિલ્લાના હોદ્દેદારો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #SorathWelcomesCRPatil

Let's Connect

sm2p0