"આતંકવાદને મદદ કરનારાને માફ નહિ કરીએ". - Shri Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"આતંકવાદને મદદ કરનારાને માફ નહિ કરીએ". - Shri Narendra Modi

"આતંકવાદને મદદ કરનારાને માફ નહિ કરીએ". - Shri Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0