આજે ભારત દેશ વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં હરણફાળ ભરી રહ્યો છે. દેશમાં વસતા દરેક નાગરિક આજે ગર્વથી કહી રહ્યા છે કે ‘હું ભારતીય છું’. દરેક ભારતીય નાગરિકની શક્તિ દેશના વિકાસનો પર્યાય બની ગઈ છે.

SaafNiyatSahiVikas

આજે ભારત દેશ વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં હરણફાળ ભરી રહ્યો છે. દેશમાં વસતા દરેક નાગરિક આજે ગર્વથી કહી રહ્યા છે કે ‘હું ભારતીય છું’. દરેક ભારતીય નાગરિકની શક્તિ દેશના વિકાસનો પર્યાય બની ગઈ છે.
#SaafNiyatSahiVikas

આજે ભારત દેશ વિશ્વમાં દરેક ક્ષેત્રમાં હરણફાળ ભરી રહ્યો છે. દેશમાં વસતા દરેક નાગરિક આજે ગર્વથી કહી રહ્યા છે કે ‘હું ભારતીય છું’. દરેક ભારતીય નાગરિકની શક્તિ દેશના વિકાસનો પર્યાય બની ગઈ છે. #SaafNiyatSahiVikas

Let's Connect

sm2p0