ભારતના વડાપ્રધાન ૨૪ કલાક ફરજ પર હાજર હોય છે; RTI અરજીના જવાબમાં PMOનો ખુલાસો Narendra Modi

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતના વડાપ્રધાન ૨૪ કલાક ફરજ પર હાજર હોય છે; RTI અરજીના જવાબમાં PMOનો ખુલાસો Narendra Modi

ભારતના વડાપ્રધાન ૨૪ કલાક ફરજ પર હાજર હોય છે; RTI અરજીના જવાબમાં PMOનો ખુલાસો Narendra Modi

Let's Connect

sm2p0